Klubbmatcher

Årligen återkommande:

Lady&Lufsen – slaget
Match mellan klubbens seniora damer och seniora herrar (Ladies mot Lufsar)
Slaggolf – de 10% sämsta resultaten per lag räknas bort innan netto-resultaten adderas och divideras med antalet spelare.

Vandringspris

Resultat 2023
Inbjudan 2024