Herrgolfen

Herrgolfen spelas varje onsdag och är öppen för klubbens seniora herrar. Starttid normalt kl 1200 (nov – feb tidigare enligt spelschema).
*  Startlista
Veckans Resultat
Deltagande och prisvärden
Marathon 2008–2023
Facebook – Seniora herrar  
*  Senaste nytt
Spelregler
*  Spelschema
*  Reducerat hcp vinter
*  HCP-kort vinter
*  Avståndstabell vintergreen

* Bildspel Karlshamn 2016-09-21
* Bildspel Landskrona 2012-06-20

 

Ansvarig: Björn Stevenberg (bjorn.stg@gmail.com)