Klubbmatcher

Externa & Interna

Årliga klubbmatcher:

Lady&Lufsen – slaget
Match mellan klubbens damer 50+ och herrar 55+ (Ladies mot Lufsar)
Slaggolf – de 10% sämsta resultaten per lag räknas bort innan
netto-resultaten adderas och divideras med antalet spelare.

Vandringspris

Resultat 2022
Inbjudan 2022