Seriegolf

S k å n e s e r i e n

Seriegolf under 2020 och 2021 har varit inställd med anledning av Corona-pandemin men är nu inplanerad att genomföras under 2022. Hoppas!

Seriegolfen arrangeras av Skånes Golfförbund med ca 2500 deltagare, KGK ca 75.
Seriespelet delas in i 7 ålderskategorier (H22, H40, H50, H60, H70, H75 och H80) med 4 divisioner för varje kategori. Varje division indelas i ett lämpligt antal serier med hänsyn till antalet lag och dess geografiska spridning. 6 spelomgångar.
Laget består av 6 spelare. Klubb får ha 1 lag/serie, men 4 lag i samma ålderskategori.
Spelare som spelat i lag 1 måste stå över en omgång innan han får spela i ett annat av klubbens lag. Detta gäller ej de spelare som inte räknas in i lagets resultat. Övergång från ett lägre rankat lag till ett högre får alltid ske utan karens. Spelare får spela i valfri ”yngre” kategori om lagledningen så önskar, men det är inte tillåtet att växla mellan ålders-kategorier under året.
Skåneserierna spelas som 18 håls slagtävling utan handicap. Lagets 4 bästa bruttoresultat, H22 och H80 de 3 bästa, sammanräknas och utgör lagets resultat i aktuell spelomgång. Seriesegrare är lag med minst antal slag.

Spelplats/tid samt Lagresultat
Resultat per DELTAGARE o lag 2019
Lagledare (med telefon och mailadresser)
Spelschema hemmamatcher
Bussfördelning
Mailadresser deltagande klubbar
SENASTE NYTT – CORONA
KGK målsättning och riktlinjer

SKÅNES GOLFFÖRBUND:
  • Tävlingsbestämmelser och handledningar
  • Kontaktuppgifter Kontaktmän
  • Resultat och resultatrapporter 

LAGPLACERINGAR

2009 – 2019

SLUTRESULTAT

2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009

BILDSPEL

2013-04-25  –  H45