Seriegolf

S k å n e s e r i e n

Seriegolfen arrangeras av Skånes Golfförbund med ca 2500 deltagare, KGK ca 75.
Seriespelet delas in i 7 ålderskategorier (H22, H40, H50, H60, H70, H75 och H80) med 4 divisioner för varje kategori. Varje division indelas i ett lämpligt antal serier med hänsyn till antalet lag och dess geografiska spridning. 6 spelomgångar.
Laget består av 6 spelare. Klubb får ha 1 lag/serie, men 4 lag i samma ålderskategori.
Spelare som spelat i lag 1 måste stå över en omgång innan han får spela i ett annat av klubbens lag. Detta gäller ej de spelare som inte räknas in i lagets resultat. Övergång från ett lägre rankat lag till ett högre får alltid ske utan karens. Spelare får spela i valfri ”yngre” kategori om lagledningen så önskar, men det är inte tillåtet att växla mellan ålders-kategorier under året.
Skåneserierna spelas som 18 håls slagtävling utan handicap. Lagets 4 bästa bruttoresultat (H22 och H80 de 3 bästa) sammanräknas och utgör lagets resultat i aktuell spelomgång. Seriesegrare är lag med minst antal slag.

* SPELPLATS/TID samt LAGRESULTAT
* RESULTAT per DELTAGARE o LAG
* Lagledare (med telefon och mailadresser)
* Spelschema hemmamatcher
* Buss-fördelning

Mail-adresser till klubbar
*  KGK målsättning och riktlinjer

SVERIGES GOLFFÖRBUND:
SKÅNES GOLFFÖRBUND:
LAGPLACERINGAR

* 2009 – 2022

SLUTRESULTAT

* 2022
* 2019
* 2018
* 2017
* 2016
* 2015
* 2014
* 2013
* 2012
* 2011
* 2010
* 2009

BILDSPEL

* H45 på hemmaplan – 2013-04-25